Bodem Resetten in Vakblad voor de Bloemisterij

In een recent artikel in het Vakblad voor de Bloemisterij is Bodem Resetten benoemd. Hieronder volgt het artikel over o.a. de ontwikkeling en optimalisatie van Bodem Resetten in de afgelopen 10 jaar, de markten waarop we met Bodem Resetten actief zijn alsook de bodemziekten waartegen Bodem Resetten bewezen effectief is.

Een methode die echt is ontwikkeld om stomen te vervangen is Bodem Resetten. Hierbij wordt het product Herbie over de bodem uit gestrooid, ingespit en afgedekt. Een methode die hier op lijkt is het uitstrooien, onderfrezen, natmaken en afdekken van kalkstikstof. In een paar dagen wordt dan alle zuurstof aan de bodem onttrokken waardoor veel ziekten en plagen het loodje leggen. Een aantal chrysantenbedrijven heeft dit uitgeprobeerd, maar is daar niet mee doorgegaan vanwege de tijd die het in beslag neemt.

Bodem Resetten is ruim tien jaar geleden door Soilwise ontwikkeld. Daarna is het geoptimaliseerd en grootschalig op de markt gebracht, in teelten van groenten en snijbloemen tot fruitbomen en bananen. De internationale markt is daarbij belangrijker dan Nederland. „We zien een goede werking in het afdoden van bodempathogenen en een versterking van gezond bodemleven”, zegt Ard Reijtenbagh, CEO van Soilwise. „Er ontstaat een nieuw gezond evenwicht in de bodem. Dat is een verschil met chemische ontsmetting en stomen, waarbij ook het gezonde bodemleven wordt gedood.”

Hoewel samenstelling en de toepassing van de mix zijn verbeterd, is de basis nog altijd drie tot vier weken. Tot voor kort was dit moeilijk in te passen in jaarrond teelten onder glas”, constateert Reijtenbagh. Maar door de hoge energieprijs ziet hij een hernieuwde interesse bij chrysantentelers. Er zijn immers diverse bedrijven die wat langer leeg blijven liggen.

De kosten van Bodem Resetten liggen in de orde van €1,50 per m2 afhankelijk van de situatie en de dosering. De techniek is effectief tegen bodemziekten als aaltjes, fusarium, verticillium, rhizoctonia en andere pathogene schimmels. Over pythium bestaat nog onenigheid: volgens onderzoek van WUR Glastuinbouw werkt het niet afdoende tegen pythium, omdat de sporen lang in de bodem overleven, maar Soilwise ziet wel goede resultaten tegen deze schimmel.

„Als we naar een fossielvrije teelt willen, moeten we deze technieken serieus nemen”, vindt adviseur Roelofs. Een belangrijk argument is dat de weerbaarheid na de behandeling langere tijd beter is voor de ontwikkeling van biologie. Het biedt voedingsstoffen voor een gezond bodemleven.”
„Er ontstaat een nieuw gezond evenwicht in de bodem. Dat is een verschil met chemische ontsmetting en stomen, waarbij ook het gezonde bodemleven wordt gedood.”