Privacyverklaring

Verklaring inzake gegevensbescherming

Ons website-adres is:

Persoonlijke gegevens

Thatchtec bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • Telefoon
Cookies

Wij gebruiken geen cookies

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

Thatchtec bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of contact met u op te nemen per e-mail, indien dit nodig is om onze diensten te verlenen
Hoe lang Thatchtec bv gegevens bewaart

Thatchtec bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Thatchtec bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thatchtec bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Google Analytics

Deze website zal geen informatie over uw persoon doorgeven aan Google, Inc. (“Google”). Google Analytics is geconfigureerd met _anonymizeIp(), zodat uw IP-adres wordt geanonimiseerd. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google.

Om te voldoen aan de eisen van Google Analytics volgt nu de aanbevolen zinsnede.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Gegevens herzien, bijwerken of wissen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende adres: info@soilwise.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beschermen wij persoonlijke informatie

Thatchtec bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@soilwise.nl